ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 مشاوره غیرحضوری در زمینه ی اعتیاد:


مشاوره غیر حضوری امکان پاسخگویی سریعتر به سوالات مراجعان را فراهم می کند.
خانواده ها بهنگام بروز مشکلات در این زمینه می توانند مستقیما با مشاور صحبت کنند و بدانند که چه برخوردی با فرد مصرف کننده داشته باشند.
برخی از افراد که خودشان به مصرف مواد اعتیاد دارند و نمی خواهند شناخته شوند از طریق مشاوره تلفنی با روان شناس صحبت می کنند، ناراحتی ها، نگرانی ها و سرزنش های دیگران را بازگو می کنند از وسوسه صحبت می کنند تا بر احساس تنهایی که در آن موقعیت دارند فایق آیند.
.روان شناس طی مشاوره تلفنی مراحل ترک را برای بیمار شرح داده و به بیمار کمک می کند تا راه اندازهای اقدام به مصرف را بشناسد.


مشاوره          پیشگیری و درمان          مراحل درمان          سم زدایی         مشاوره تلفنی              تماس با ما